Södra Älvsborgs Sjukhus , Sjukhusledning

Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är vi medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. Nu kan du bli en av oss.

SÄS är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Här finns en bred medicinsk verksamhet, omfattande forskning och utbildningsvård. De flesta arbetar i Borås, men en del av vården bedrivs i Skene. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

Verksamhetsbeskrivning
Södra Älvsborgs sjukhus vill förbättra vårdprocesserna för palliativa patienter, multisjuka äldre och andra grupper med stort vårdbehov. Genom att samla tidigare spridda verksamheter till en ny klinik vill vi ge bättre förutsättningar för att utveckla den nära vården och utveckla nya vårdformer. Detta har resulterat i beslutet att starta Klinik för Nära vård. Följande enheter kommer initialt ingå i kliniken:

  • Palliativa öppenvårdsteamet och palliativa avdelningen
  • Eftervårdsavdelningen
  • Närsjukvårdsteamet
  • Vårdplaneringsenheten
  • Andnings- och resursteamet

Kliniken kommer ha cirka 70 medarbetare inom professionerna läkare, sjuksköterskor och undersköterskor samt sekreterare som arbetar tillsammans i team för att kunna tillgodose våra patienters behov. Ledningsgruppen kommer bestå av verksamhetschef, läkarchef, vårdenhetschef samt tillgång till stödfunktioner som HR och ekonomi.

Om uppdraget
Som verksamhetschef för Kliniken för Nära vård blir det ditt uppdrag att upprätta verksamhetens strategiska mål och aktiviteter. Du har det övergripande ansvaret för utvecklingen av kliniken, dess medarbetare, arbetsmiljö, produktion och budget. Tillsammans med första linjens chefer kommer du leda, utveckla och följa upp verksamheten. Du ska också etablera och bibehålla viktiga samarbeten inom organisationen och i regionen. Det innebär bland annat att utveckla och ta fram nya vårdformer för närvården i samverkan med andra vårdaktörer. Eftersom kliniken är liten med korta beslutsvägar kommer du vara direkt involverad i de flesta frågor på en detaljerad nivå.

Alla verksamheter på SÄS följer upp resultat inklusive medicinsk kvalitet regelbundet och det är verksamhetschefens ansvar att arbeta med enhetschefer och medarbetare i samma riktning. Du rapporterar till biträdande sjukhusdirektör och är en viktig medspelare i sjukhusledningen på SÄS.

Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har en, för arbetsgivaren, relevant universitets- eller högskoleexamen. Bred erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård är en förutsättning. Specialistkompetens inom palliativ vård och erfarenhet av samverkan med andra vårdaktörer, såsom kommun och primärvård, är meriterande. För att klara utmaningarna som uppstarten av en ny klinik innebär har du ett stort intresse för och erfarenhet av utveckling och ledarskap. Som chef uppfyller du Västra Götalandsregionens chefskriterier som är mål- och resultatorienterat, kommunikativt, utvecklingsorienterat och värdegrundsbaserat chefskap.

Vi söker dig som är en utvecklingsorienterad person och som ser klinikens olika inriktningar som en helhet. Uppdraget kräver att du har tydliga visioner för framtiden och arbetar mål- och resultatinriktat. Varje enhet är viktig för att skapa en god arbetsmiljö på hela kliniken och vilket kräver god samarbetsförmåga från dig som chef. Du är ett föredöme och motiverar och inspirerar dina medarbetare att utvecklas i sina yrkesroller och i organisationen. Du har förmågan att engagera och entusiasmera samt leda verksamheten på ett närvarande sätt i vardagen.

Intervjuer
Anställningsintervjuer planeras under onsdag och torsdag vecka 51 och arbetsgivaren kommer att kalla kandidater till dessa under måndagen samma vecka.

Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig ett arbete i en utvecklingsinriktad organisation där dina idéer och din erfarenhet tas tillvara och blir viktiga för det fortsatta utvecklingsarbetet. Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. I din roll som chef har du möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling via något av västra Götalandsregionens värdeskapande chefsprogram. Du erbjuds även chefsutveckling som utvecklas och kvalitetssäkras av VGR akademi.

För oss är det viktigt att du trivs på din arbetsplats och vi värnar om våra medarbetares hälsa. Därför erbjuder vi dig förmåner och hälsofrämjande friskvårdaktiviteter. Läs mer om våra förmåner: https://sas.vgregion.se/jobba-hos-oss/formaner-for-dig-som-medarbetare/

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/7450
Kontakt
  • Espen Amundsen, 033-616 19 90
Facklig företrädare
  • Fackliga företrädare nås genom växeln, 033-616 10 00
Publicerat 2018-12-03
Sista ansökningsdag 2018-12-16

Zurück zu Stellenangeboten