Södra Älvsborgs Sjukhus, Enhet för klinisk patologi och cytologi

Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. SÄS är ett komplett akutsjukhus och bedriver länssjukvård inom, de för länssjukhus, vanligaste förekommande specialiteter. SÄS ansvarar även för barn- och ungdomsmedicinska och psykiatriska öppenvårdsmottagningar i kommunerna i Sjuhärad.

Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov i första rummet. Vi utvecklar våra verksamheter genom processtänkande och ett tvärprofessionellt samarbete.

Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi är ett ackrediterat laboratorium och ingår som en enhet inom Klinik för Bild och laboratoriemedicin. Laboratoriet har cirka 35 medarbetare, varav 14 biomedicinska analytiker, 2 laboratoriebiträden, 7 cytodiagnostiker, 4 medicinska sekreterare, 6 patologer och 2 obduktionstekniker

Beskrivning
Inom Klinisk patologi och cytologi är cancerdiagnostik vårt största arbetsområde, men vi ansvarar även för obduktion och bårhusverksamhet. Vi har en central roll i bröstmottagningsverksamheten men även inom övriga cancerprocesser.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter för medicinsk sekreterare är medicinsk dokumentation i laboratoriets datasystem, inregistrering av remisser, telefonservice, posthantering m.m.
Som medicinsk sekreterare arbetar du i ett nära samarbete med laboratoriets övriga personal, varför vi fäster stor vikt vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga och målmedvetenhet.

Kvalifikationer
För tjänst som medicinsk sekreterare söker vi dig som har utbildning i vårddokumentation alternativt YH-utbildning för medicinsk sekreterare.

 

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/2043
Kontakt
  • Christer Kindahl, enhetschef, 033-616 1891
Facklig företrädare
  • Juanita Samuelsson, Vision, 033-616 2032
Publicerat 2018-03-14
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tilbage til Ledige stillinger