Södra Älvsborgs Sjukhus, Läkaravdelning laboratoriemedicin

Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är vi medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. Nu kan du bli en av oss.


SÄS är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Här finns en bred medicinsk verksamhet, omfattande forskning och utbildningsvård. De flesta arbetar i Borås, men en del av vården bedrivs i Skene. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.


Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

Beskrivning
Laboratoriet för klinisk mikrobiologi finns på sjukhuset i Borås och ansvarar för mikrobiologiska analyser för primär- och slutenvård inom Södra Älvsborg. Verksamheten innefattar bakteriologi, virologi, parasitologi, molekylärdiagnostik, immunologi och substrattillverkning. Vi är 29 medarbetare med för närvarande två deltidsanställda läkare. 
Laboratoriemedicin inom SÄS står inför en spännande utveckling. Under våren 2019 samordnas enheterna inom klinisk kemi, transfusionsmedicin och klinisk mikrobiologi, Borås i nya lokaler. Som läkare förväntas du ta aktiv del i rutinverksamheten och föreslå förändringar som ökar laboratoriets medverkan till förbättrad diagnostik och behandling inom sjukvården och tillsammans med de kliniska verksamheterna verka för ett optimalt nyttjande av laboratorieresurserna. Laboratorierna bedriver konsultverksamhet gentemot Närhälsan inom Södra Älvsborg, via Laboratoriemedicinska rådet. 
Ett aktivt samarbete med laboratorier i regionen bedrivs där vi arbetar för att samordna laboratoriemedicin kring olika delar, såsom kompetensförsörjning, metodutveckling och gemensamma utrustningsplattformar. 
För SÄS är forskning en strategisk fråga för utveckling av vården och tillämpning av evidensbaserad hälso- och sjukvård i den kliniska verksamheten är prioriterad. SÄS har en forskningsenhet som verkar för att skapa goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med klinisk patientnära forskning, och som efter doktorsexamen ger möjlighet att 20 % av tjänstgöringstiden används till forskning.  

Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med specialistkompetens inom klinisk mikrobiologi. Doktorsavhandling är meriterande och önskemål om att disputera eller bedriva aktiv forskning kan tillmötesgås genom samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Vi fäster stor vikt vid din sociala kompetens och samarbetsförmåga.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/9012
Kontakt
  • Eva Johansson, Verksamhetschef, 033-616 3459
Facklig företrädare
  • Claes Henning, läkarföreningen, 033-616 3448
Publicerat 2017-12-29
Sista ansökningsdag 2018-01-21

Return to job vacancies