Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Läkemedelsenheten, Sjukhusapoteket

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhet Läkemedel på Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar för all vårdpersonal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ordinerar, hanterar och förskriver läkemedel till sjukhusets patienter. Verksamheten består av Sjukhusapoteket VGR/SU, Vårdfarmaci, Klinisk farmakologi och Strategiska rådet för läkemedelsfrågor. Verksamheterna har både interna och regionala uppdrag. Sjukhusapoteket VGR/SU är en del av det regionala Sjukhusapoteket VGR.

Vi på Sjukhusapoteket VGR/SU arbetar med att försörja Sahlgrenska Universitetssjukhuset med läkemedel till inneliggande patienter. Vi har daglig verksamhet på de tre större sjukhustomterna: Sahlgrenska, Östra och Mölndal, samt täcker även in Högsbo och diverse mottagningar utanför sjukhustomterna. Sjukhusapoteket VGR/SU verkar för en hög patientsäkerhet och en effektiv läkemedelsförsörjning. Sjukhusapotekets farmaceuter och assistenter arbetar med läkemedelsförsörjning, kvalitetsfrågor, sortimentsarbete och stöd i vården med läkemedelshantering.

Sjukhusapoteket VGR/SU började producera slutenvårdsdos i maj i år, och antalet vårdenheter som försörjs med denna modell kommer att öka under 2018-2019. Fullt utbyggd kommer dosenheten att producera dospåsar måndag – lördag till inneliggande patienter på sjukhus/vårdinrättningar i Göteborg och Kungälv.

Vi är för närvarande cirka 30 medarbetare på Sjukhusapoteket VGR/SU.

Arbetsuppgifter

Vi söker en apotekare eller receptarie som främst kommer att arbeta i vår produktion av slutenvårdsdoser. Produktionen är placerad på Östra Sjukhuset.

Du kommer att fungera som "spindeln i nätet" på vår dosenhet och finnas på plats som ett stöd för personalen. Du kommer att vara den man vänder sig till i olika frågor eller då problem uppstår. Du kommer också att fungera som ett kunskapsstöd vid farmaceutisk validering. Farmaceutisk validering innebär kontroll av inkommande ordinationer då bedömning av rimlighet utförs gällande interaktioner, dubbelförskrivning, normaldos samt delbarhet.

Du kommer att arbeta med de dagliga arbetsuppgifterna som finns på dosenheten såsom farmaceutisk validering, kontroll, rättning och färdigställande av dospåsar. I arbetsuppgifterna ingår även att utbilda och informera vårdpersonal inför och efter uppstart av slutenvårdsdos, samt att följa upp och analysera förskrivningsmönster.

Successivt kommer även andra arbetsuppgifter på sjukhusapoteket att bli aktuella, såsom sortimentsanalyser och kvalitetsarbete. Arbetstiden förläggs mellan 08.00-17.00 samt var 3:e lördag. Dosproduktion sker till största delen på eftermiddagarna.

Tjänstgöring sker främst på Östra sjukhuset, men även övriga tomter kan bli aktuella.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad apotekare eller legitimerad receptarie och har erfarenhet som teamledare eller motsvarande. Önskvärt är erfarenhet av arbete på dosapotek. 

Vi ser att du som söker har en mycket god förmåga till samarbete och problemlösning. Du är öppen, och har lätt för att engagera din omgivning. Det är nödvändigt att du har god förmåga att planera och överblicka produktionsprocessen och förmåga att hantera uppkomna dagliga driftsfrågor. Du är en god kommunikatör och pedagog som trivs med att hålla presentationer för mindre och större grupper. Det är en stor fördel om du har intresse och erfarenhet av förbättringsarbete.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Contrat de durée indéterminée
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/6057
Kontakt
  • Enhetschef, Sjukhuaspoteket VGR/SU Ann Klintberg, 070- 251 31 70
  • Sektionsledare, Charlotta Vinterflod, 076- 940 25 72
Facklig företrädare
  • SACO, Reza Asadian, 073- 075 79 46 och, Lisa Lundberg, 031- 342 45 27
  • Vision, Eva Rudén, 070- 082 22 78 , Kommunal, Karin Andersson, 070- 392 88 63
  • Vårdförbundet, Monica Hammarstrand, 076- 771 01 18
Publicerat 2018-10-04
Sista ansökningsdag 2018-10-18

Retour aux postes vacants