Västfastigheter, Område Teknik, Säkerhet och Miljö, Teknikenhet SU/Botan

Västfastigheter bygger hus som räddar liv. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för driften i kritiska vårdmiljöer samt inom kollektivtrafik och kultur- och utbildningssektorn i hela Västra Götalandsregionen. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi hållbara miljöer. Därför söker vi dig som vill ha meningsfulla arbetsuppgifter och vill göra verklig skillnad för patienter och vårdpersonal.

Läs mer om oss på www.vastfastigheter.se

Beskrivning
Västfastigheter har, som regionens lokalförsörjare, ansvar att säkerställa ändamålsenliga lokaler både i de fastigheter vi själva äger och i externa fastigheter där Västra götalandsregionen bedriver verksamhet. Verksamheter i externa fastigheter kan vara tex vårdcentraler, tandläkarmottagningar och psykiatrimottagningar. Västfastigheter förvaltar ca 2,4 miljoner kvadratmeter, varav ca 700 000 utgör lokaler som ägs av externa fastighetsägare. Vi hanterar en årlig investeringsvolym på drygt 3.000 MSEK och har ett årligt energiinvestering utrymme beräknat till ca 150 MSEK.

Område Teknik/Säkerhet/Miljö (TSM) är den del av Västfastigheter som förvaltar och äger de tekniska systemen, byggnader och mark i våra egna fastigheter. I externa fastigheter medverkar vi i teknisk kravställning i projekt samt att vi från årsskiftet kommer att äga och förvalta tekniska säkerhetssystem. Vi arbetar med utveckling och förvaltning av anläggningarna i nära samverkan med driftpersonal, fastighetsförvaltare och projektledare.

Inom område Teknik, säkerhet och Miljö finns idag sju enheter. Denna tjänst kommer att tillhöra teknikenhet SU/Botan och till vårt ansvarsområde hör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Botaniska trädgården tillsammans med de externa inhyrningarna i Göteborgsområdet. På enheten arbetar idag 18 personer. Tjänsten är placerad på områdeskontoret i Mölndal som under mitten av 2019 kommer flytta till Nya Regionens Hus vid centralstationen i Göteborg.

Din roll
Den tjänst vi nu söker är underhållsplanerare till teknikenhet SU/Botan.

I rollen kommer du att ansvara för samordning av det planerade underhållet och tekniska reinvesteringar.  Som underhållsplanerare ansvarar du för att vi har underhållsplaner för samtliga fastigheter inom förvaltningsområdet, att de hålls uppdaterade vid nybyggnad och tillbyggnad samt vid genomförda underhållsåtgärder och reinvesteringar.

Tillsammans med tekniska förvaltarna ser du över underhållsplanerna årligen för att avgöra vilka åtgärder som behöver utföras samt de samordningsvinster som finns i att paketera projekt. Du tar fram underlag med omfattning, kravställning och budget för ansökan av ekonomiska medel samt eventuella prioriteringar som behöver göras. Underlaget för de prioriterade åtgärderna kommer sedan att lämnas över till projektenheten för genomförande. Vid genomfört projekt så är det sedan din uppgift att se till att återrapportera utförda åtgärder.

Du kommer arbeta tillsammans med flera av Västfastigheters funktionsområden för att kunna leverera enligt kundens önskemål och den höga nivå på kvalitet som krävs.

Kvalifikationer
Du har ingenjörsexamen eller annan relevant utbildning och erfarenhet som Västfastigheter anser likvärdig samt några års erfarenhet inom underhållsplanering. Du har god kunskap om byggprocessen och erfarenhet av kravställning och kvalitetssäkring.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från vårdfastigheter eller offentlig förvaltning.

Personliga egenskaper
Vi söker dig med ett prestigelöst och strukturerat förhållningssätt. Du är van att arbeta både självständigt och i grupp och trivs att samarbeta över gränser för att skapa erfarenhetsutbyte. Du har god strategisk och analytisk förmåga och kan fokusera på både del och helhet. Du har en tydlig och rak kommunikation som du kan uttrycka i så väl tal som skrift och är van att informera och tala inför grupper. Du beskriver dig som öppen och förändringsbenägen. Ditt intresse för teknik och teknikutveckling är stort och genuint och något som du gärna utvecklas inom.

Övrigt
Ange löneanspråk i ansökan.
Vi ser gärna att du åker kollektivt i tjänsten men B-körkort är önskvärt.
Resor i regionen kan förekomma i tjänsten.
Din titel som anställd är teknisk förvaltare.

Anställningsform Contrat de durée indéterminée
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort MölndalGöteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/7051
Kontakt
  • Magnus Staxäng, Teknikchef SU/Botan, 070-607 77 79
Facklig företrädare
  • Daniel Hansson, Vision, 070-780 57 59
  • Johannes Edvinsson, SACO, 070-926 26 68
Publicerat 2018-11-19
Sista ansökningsdag 2018-12-16

Retour aux postes vacants