Södra Älvsborgs Sjukhus, medicinkliniken

Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är vi medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. Nu kan du bli en av oss.

SÄS är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Här finns en bred medicinsk verksamhet, omfattande forskning och utbildningsvård. De flesta arbetar i Borås, men en del av vården bedrivs i Skene. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

Verksamhetsbeskrivning
Medicinkliniken på SÄS har uppdraget att bedriva internmedicinsk och onkologisk vård för invånarna i vårt upptagningsområde. På kliniken arbetar ungefär 500 medarbetare. Vi är uppdelade i tre sektioner: hematologi-, onkologi- och lungsektionen, medicinsektionen och kardiologisektionen. Förutom öppenvård och slutenvård bedriver vi dagvårdsverksamhet. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinska analytiker, medicinska sekreterare och läkare i team. Inom sektionerna finns läkarchefer, vårdöverläkare och vårdenhetschefer som leder utvecklingen av verksamheterna.

Medicinkliniken har ett omfattande utbildningsuppdrag inom de flesta vårdyrkena och stora delar av läkarutbildningen är förlagd till SÄS. Klinikens medarbetare driver forskning inom flera områden och det finns en tydlig akademisk inriktning inom verksamheten.

Om uppdraget
Vi söker en vårdenhetschef som i samledarskap vill leda och utveckla medicinavdelning 4 (M4), dagvård inom gastro- och nefrologi samt dialysverksamheten. M4 är en utbildningsvårdavdelning (UVA) som ansvarar för att utbilda studenter inom vårdutbildningar. Till avdelningen hör också mottagningsverksamhet inom gastroenterologi, nefrologi och PD. Dialysenheten har idag ansvar för dialysverksamheten i Borås, Skene och på Solhem. I uppdraget ligger att stärka dialysverksamheten genom att integrera hemodialys- och peritonealdialysenheterna och tydligt utöka självdialysenheten, där du kommer att ha en central roll. Tjänsten innebär ett samledarskap mellan två vårdenhetschefer som tillsammans leder och utvecklar enheterna.

Att stärka synen på medarbetarskapet är en viktig del i uppdraget. Likaså att skapa bra förutsättningar för en god arbetsmiljö och arbetsglädje. Klinikens medarbetare har hög kompetens som ska bevaras och vidareutvecklas, därför är det av stor vikt att ständigt utveckla och motivera dina medarbetare.

Som chef företräder du arbetsgivaren och har fullt verksamhetsansvar, innefattande ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö inom ditt uppdrag. Du är direkt underställd verksamhetschefen och en aktiv deltagare i klinikens ledningsgrupp där vi tillsammans har ett ansvar för klinikens kvalitets-, verksamhets- och produktionsmål. Du bidrar till ett helhetstänkande och har en vilja att verka mellan enhets-, sektions- och klinikgränser.

Din profil
Du som söker tjänsten har en kvalificerad universitets- eller högskoleexamen. Erfarenhet av arbete inom dialysverksamhet är meriterande. Du har stort intresse för och dokumenterad erfarenhet av chef- och ledarskap. Vidare har du ett processorienterat synsätt, vågar tänka i nya banor och ser förändringsprocesser som en positiv utmaning. Som person har du förmåga att ta initiativ, se till helheten och på ett ansvarsfullt sätt arbeta utifrån uppsatta mål. Du har ett tydligt ledarskap med mycket god social och kommunikativ förmåga. Vid tillsättning av tjänsten kommer dina personliga egenskaper och tidigare uppnådda resultat värderas högt.

Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig ett arbete i en utvecklingsinriktad organisation där dina idéer och din erfarenhet tas tillvara och blir viktiga för det fortsatta utvecklingsarbetet. Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. I din roll som chef har du möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling via något av västra Götalandsregionens värdeskapande chefsprogram. Du erbjuds även kortare chefskurser som utvecklas och kvalitetssäkras av VGR akademi. För oss är det viktigt att du trivs på din arbetsplats och vi värnar om våra medarbetares hälsa. Därför erbjuder vi dig förmåner och hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter. Läs mer om våra förmåner: http://sas.vgregion.se/jobba-hos-oss/formaner-for-dig-som-medarbetare/

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/3615
Kontakt
  • Karin Hedenstierna, verksamhetschef medicinklinik, 033 - 616 4507
Facklig företrädare
  • Ann-Marie Pettersson, kommunal, 033-616 2037
  • Vårdförbundet, 033-616 1965
Publicerat 2018-05-24
Sista ansökningsdag 2018-07-15

Tilbake til ledige stillinger