Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Beskrivning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har beslutat att erbjuda möjlighet till ytterligare ett antal utbildningsbefattningar med inriktning Operation, som ett komplement till den regionala satsningen. Den utökade satsningen initieras direkt av SU för att säkra kompetens inom specialitet Operation.

Utbildningsbefattning - Helfart

De utökade utbildningsbefattningarna på SU innebär för denna utbildning att du studerar på heltid med bibehållen lön under 1 år. Avdelningen där du har din anställning får ersättning för lönekostnader. För att söka en utbildningsbefattning ska du vara legitimerad sjuksköterska med en tillsvidareanställning inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Intervju

Efter att du skickat in din ansökan kommer du att kallas till intervju med rekryterande chef på någon av de Operationsenheter som beskrivs nedan. Längre fram i din ansökan kommer du att ha möjlighet att göra en prioritering utifrån den enhet där du helst skulle vilja arbeta. Utveckla gärna detta i ditt personliga brev.

Rekryterande Operationsenheter med utbildningsbefattning

Operation Barn, Östra sjukhuset

På Operation 1 barn bedrivs anestesi, uppvaknings- och operationssjukvård. De flesta patienterna kommer från barnkirurgiska kliniken. Vi har patienter från barnmedicin, barnonkologi, barntandvård, ortopedi, ögonsjukvård, öron-näsa-halssjukvård, neurokirurgi, thoraxkirurgi, handkirurgi samt transplantationskirurgi. Operation 2 barn är öppen för barn och ungdomar som ska genomgå en dagkirurgisk operation eller undersökning.

Vill du veta mera? Kontakta VEC Rickard Oscarsson, Rickard.oscarsson@vgregion.se eller biträdande vårdenhetschef Anette Samuelsson, anette.i.samuelsson@vgregion.se

Operation 1 Östra, Östra sjukhuset

På Operation 1 bedrivs kirurgi som till största delen består av colorectal kirurgi och övre gastrokirurgi samt viss infektionsrelaterad kirurgi. På avdelningen utförs också robotassisterad kirurgi. Operation 1 ger även anestesiservice till tandvården, psykiatriska kliniken, röntgen, GEA, tryckkammarenheten samt medicinkliniken.

Vill du veta mera? Kontakta VEC Karin Hanson, karin.hanson@vgregion.se

Operation 2 Östra, Östra sjukhuset

Avdelningen består av sex operationssalar, en postoperativ enhet samt en preoperativ del där patienterna förbereds inför sin operation. Antalet anställda är ungefär 65 medarbetare.

Operationsenheten servar kvinnokliniken med anestesi och operation för gynekologisk- och obstetrisk kirurgi. Elektiv gynekologi bedrivs parallellt med planerade och akuta obstetriska ingrepp – i huvudsak kejsarsnitt.

Vill du veta mera? Kontakta VEC Fredrik Schöldström, fredrik.scholdstrom@vgregion.se

Operation 1 Mölndal, Mölndals sjukhus

Operation 1 omfattar ortopedisk kirurgi, protesoperationer och akuta ortopediska operationer. Vår avdelning är en av landets största ortopediska operationsverksamhet med över 5000 operationer per år.

Vill du veta mera? Kontakta VEC Marina Henriksson, marina.e.henriksson@vgregion.se

Operation 3 Mölndal, Mölndals sjukhus

På operation 3 bedrivs högspecialiserad dagkirurgi, korttidsvård och viss akutverksamhet. Vi utför operationer inom ortopedi, öron-näsa-hals, kirurgi och tand/käkkirurgi.

Vill du veta mera? Kontakta VEC Lena Kårevik, lena.karevik@vgregion.se

Operation 1 & 2 Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset

På Operation 1 och Operation 2 Sahlgrenska bedrivs högspecialiserad kirurgi inom specialområdena bröst-, endokrin-, mag/tarm-, kärl-, leverkirurgi samt urologi. Vi utför också njur-, pancreas- och levertransplantationer samt avancerad rygg-, tumör- och traumakirurgi inom ortopedi. Under hösten 2017 utökas verksamheten med Operation 8 som är placerad i BOIC-huset. Operation 8 kommer att omfatta extrem högteknologisk verksamhet i samarbete med Röntgen och Intervention.

Vill du veta mera? Kontakta VEC Madeleine Kurtén, madeleine.kurten@vgregion.se

Operation 3 Thorax, Sahlgrenska sjukhuset

På Thoraxoperation bedrivs högspecialiserad kirurgi för patienter med hjärt-, kärlsjukdom samt lungsjukdom. På vår enhet utförs även transplantation av hjärta och lungor och implantation av mekaniska hjärtpumpar. Antalet anställda är ungefär 100 medarbetare inom perfusion, anestesi- och operationsspecialiteterna.

Vill du veta mera? Kontakta VEC Linda Thimour-Bergström, linda.thimour-bergstrom@vgregion.se

Operation 4 Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset

På Operation 4 Sahlgrenska bedrivs högspecialiserad gynekologisk och urologisk vård. Många ingrepp utförs med laparoskopisk teknik för här finns en mycket modern utrustning. Det utförs allt ifrån små enkla ingrepp till omfattande avancerad gynekologisk och urologisk kirurgi. Sedan 2008 används robotassisterad kirurgi vid prostatacancer. Robotassisterad teknik används numer även vid gynekologisk kirurgi.

Vill du veta mera? Kontakta VEC Annika Knober, annika.knober@vgregion.se

Operation 5 Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset

Operation 5 omfattar neurokirurgi och anestesiologisk service till delar av röntgen. Akut handläggs även hand-, käk-, plastik- och öronkirurgi. På Operation 5 utförs operationer i hjärna, ryggmärg och ryggkotpelare ofta med hjälp av neuronavigation och mikrokirurgi.

Vill du veta mera? Kontakta VEC Charlotta Rosenkrantz Gustafsson, charlotta.gustafsson@vgregion.se

Operation 6 & 7 Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset

Operation 6 - Inom rekonstruktiv plastikkirurgi opererar vi patienter som har missbildningar, tumörer, skador, degenerativa förändringar eller kroppsformer som ger funktionella besvär. Den rekonstruktiva plastikkirurgin utförs i kroppens alla vävnader, över hela kroppen och inom alla åldersgrupper.

Operation 7 - Dagkirurgisk verksamhet på Öron-, näs-, och halsoperation.

Vill du veta mera? Kontakta VEC Helena Floberg-Selander, helena.floberg-selander@vgregion.se

Villkor och instruktion för ansökan

1.
Ansökan till specialistutbildning som startar HT2017 (helfart) skall vara inskickad senast den 18 april.

2. Ansökan om utbildningsbefattning via rekryteringssystemet Varbi (My Network) skall vara inskickad senast den 18 april. På sidan ”Personligt brev” ska du redogöra för varför du har sökt det aktuella specialistsjuksköterskeprogrammet och andra uppgifter som du anser vara värdefulla för beslutet om du ska beviljas en utbildningsbefattning. På sidan ”CV (anställning, utbildning m.m.)” fyller du i uppgifter om tidigare utbildningar och anställningar som sjuksköterska. Här bifogar du också sedan ditt antagningsbesked.

3.
Informera din chef att du har sökt utbildning och utbildningsbefattning.

4. Efter att din ansökan registrerats startar urvalsprocessen. Under maj månad genomförs intervjuer. Rekryterande chefer från operationsverksamheterna ansvarar för vilka av de sökande som kommer att prioriteras för utbildningsbefattning.

5. Komplettera din ansökan i Varbi (My Network) med ditt antagningsbesked senast den 28 juli. För sökande som antas i andra antagningen gäller 6 augusti som sista datum. Antagningsbesked måste bifogas ansökan för att den ska vara giltig.

6.
Informera din chef om att du kommit in på utbildningen och eventuellt kommer att påbörja studier från och med vilket datum.

7. Besked om utbildningsbefattning förmedlas skyndsamt efter den 7 augusti. De som får en utbildningsbefattning får mer information till mail registrerad i Varbi (My Network). Tillsammans med chef upprättas sedan en överenskommelse samtidigt som riktlinjer för utbildningsbefattning gås igenom.

8. Senast efter avklarad och godkänd utbildning (= giltigt uppvisat examensbevis) övergår anställningen till avdelning/enhet inom specialitet operationssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Har du frågor?

Vänligen kontakta chef eller HR-specialist på ditt område alternativt Helena Ljungberg på HR-strategiska avdelningen via mail, helena.ljungberg@vgregion.se.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt antagningsbesked
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 15
Sysselsättningsgrad Varierande
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/1663
Kontakt
  • HR-strateg, Helena Ljungberg, helena.ljungberg@vgregion.se
Publicerat 2017-07-13
Sista ansökningsdag 2017-08-04

Tillbaka till lediga jobb