Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Wallenbergcentrum

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Wallenbergcentrum för Molekylär och Translationell Medicin

Wallenbergcentrum för Molekylär och Translationell Medicin (WCMTM) vid Göteborgs universitet ingår i en nationell satsning kring medicinsk forskning och centrat har etablerats i samarbete med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Västra Götalandsregionen, AstraZeneca och Göteborgs universitet. WCMTM i Göteborg kommer att fokusera på molekylärmedicinska aspekter av metabola och degenerativa sjukdomar, neurovetenskap, inflammation och cancer i ett samlat program för att stärka translationell forskning med fokus på rekrytering av unga forskare. I den nuvarande utlysningen söker vi nu starka forskare inom metabola eller degenerativa sjukdomar, neurovetenskap, inflammation eller cancer som ges möjlighet att kombinera högklassig forskning med ST-utbildning inom relevant specialitet med utrymme för 50% forskningstid i upp till 4-år inom blocket. De aktuella positionerna kommer att förses med ett generöst stödpaket som inkluderar finansiering för två medarbetare (postdoc och doktorand eller motsvarande), samt medel för driftskostnader i upp till fyra år.

Inom programmet kommer anställningsinnehavaren ges möjlighet att utveckla sin fulla potential som ledande, självständig forskare i starka akademiska miljöer med unika kopplingar till infrastrukturer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet samt på Astra Zeneca i Göteborg. Mer information finns på http://www.wcmtm.gu.se.

Tjänstens utformning

Vi söker starkt motiverade forskare med visad potential för kreativitet och excellens inom forskning kring metabola eller degenerativa sjukdomar, neurovetenskap, inflammation eller cancer.

Kandidaten förväntas skapa ett starkt forskningsprogram och etablera en oberoende forskargrupp som tillför mervärde till pågående forskning vid Göteborgs universitet och WCMTM. Förutom att leda forskning av hög internationell kvalitet kommer anställningsinnehavaren att undervisa på forskar- och grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. En förutsättning för anställningen är förmågan att kunna undervisa på svenska och/eller engelska. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt delta i forskningssamarbeten och utbytesprogram inom nätverket av Wallenbergcentrum i molekylärmedicin i Lund, Linköping och Umeå samt med Science for Life Laboratories i Stockholm/Uppsala. Den sökande förväntas aktivt söka externa medel.

Kandidaten kommer arbeta som ST-läkare med placering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset inom specialitet relevant för metabola eller degenerativa sjukdomar, neurovetenskap, inflammation eller cancer. Tjänsten kommer att kombineras med 50% forskningsutrymme i upp till fyra år.

Kvalifikationer

Vi söker disputerade läkare med stark forskningsmeritering inom de aktuella fälten. I första hand bör de komma i fråga som har mindre än sju år sedan disputation. Avräkningsbar tid är exempelvis föräldraledighet och klinisk tjänstgöring. Svensk läkarlegitimation är ett krav. För internationella sökande tillkommer krav på godkänt kunskapsprov och språkkunskap motsvarande Svenska nivå C1. Mer specifikt ska anställningsinnehavaren ha dokumenterad erfarenhet av translationellt inriktad forskning relaterad till metabola eller degenerativa sjukdomar, neurovetenskap, inflammation eller cancer.

Anställningsinnehavarens forskningsverksamhet bör rymmas inom den bredare forskningsportfölj som finns inom Wallenberg Centrum för Molekylär och Translationell Medicin.

Bedömningsgrunder

Sökande kommer att bedömas enligt följande:
1.) Den sökandes vetenskapliga skicklighet och det föreslagna forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet
2.) Pedagogisk och administrativ förmåga att initiera tvärvetenskapligt samarbete, förmåga att samverkamed det omgivande samhället och förmåga att leda en självständig forskningsgrupp.

Särskilt fokus kommer att ligga på bedömning av 1.

Bedömningen av den vetenskapliga skickligheten och kvaliteten kommer att ägna särskild tonvikt på graden av oberoende utförd forskning inom metabola eller degenerativa sjukdomar, neurovetenskap, inflammation eller cancer och visas genom publikationer av hög vetenskaplig kvalitet och erhållna externa medel i nationell/internationell konkurrens. Avseende pedagogisk skicklighet kommer planering och genomförande av undervisning samt handledning och examination bedömas. Bedömningen görs också på grundval av dokumenterade administrativa färdigheter, bland annat ledarskap, förmåga att planera och utveckla en organisation eller personal, samt undervisning på grund- och avancerad nivå, och förmågan att samverka och samarbeta runt forskning med det omgivande samhället. Sökandes personliga lämplighet samt planen för att starta en egen forskningsgrupp och att interagera med pågående forskning vid WCMTM och Göteborgs Universitet, kommer att väga tungt i den sammanvägda bedömningen.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/3670
Kontakt
  • Verksamhetschef WCMTM, Göran Landberg, goran.landberg@gu.se
  • Forskningssamordnare WCMTM, Julia Grönros, julia.gronros@gu.se
  • HR-chef, Jerker Gussmo, 073-022 36 44
Facklig företrädare
  • SACO, Maud Eriksson, 031-343 48 91
Publicerat 2017-05-15
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Tillbaka till lediga jobb