Naturbruksförvaltningen, Naturbrukskansliet Skövde

Med visionen "Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet" driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasiet, särskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Beskrivning
Naturbruksförvaltningens skolor samordnas och leds från naturbrukskansliet. Skolorna är geografiskt spridda i regionen. Förvaltningen har genomgått stora förändringar för att inom ramarna utveckla pedagogik och lärande, locka fler elever/studerande och för att möta de gröna näringarnas behov av stöd för sin tillväxt och utveckling. Inom förvaltningen, som präglas av lång tradition och starka kulturer, arbetar ca 270 medarbetare. Vi står nu i begrepp att ställa om vår verksamhet för att i nära samverkan mellan skolorna möta nya utmaningar, nå våra högt ställda mål och tillsammans utveckla framtidens kompetens för de gröna näringarna.

Vuxenutbildningen innefattar den kommunala vuxenutbildningen, Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) i Skara samt olika former av uppdragsutbildningar, validering, projekt, integrations- och arbetsmarknadsinsatser. Uddetorp håller på att utvecklas till förvaltningens vuxenutbildningscentrum men utbildningarna är spridda över regionen för att möta de gröna näringarnas behov och efterfrågan. Totalt omfattar vuxenutbildningen ca 560 studerande med ett tydligt uppdrag och ambition att växa ytterligare. Organisationen leds av chefen för vuxenutbildningen, som till sin hjälp har en rektor för den gymnasiala vuxenutbildningen och en rektor för yrekshögskolan. 

Då vår nuvarande chef för vuxenutbildningen trappar ner, söker vi hans efterträdare. 

Arbetsuppgifter
Som chef för vuxenutbildningen leder du verksamhetens rektorer och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. I rollen kommer du att arbeta strategiskt med fokus på framtids- och utvecklingsfrågor. Du har ett övergripande verksamhets- ekonomi- och personalansvar för vuxenutbildningen och leder verksamheten och dess utveckling utifrån lagar och förordningar, genomförda behovsinventeringar av näringens behov mot en verksamhet som stödjer de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Särskilt focus ligger på en utveckling av verksamheten mot en kontinuerlig verksamhet, med kontinuerligt intag som är flexibel i tid, rum, form och tempo. Du ska driva en utveckling av distributionsformerna, av valideringsarbetet, arbetsmarknads- och integrationsprojekt, samt utbildningar för särskolans personkrets som leder till arbeten inom den ordinarie arbetsmarknaden. 

Du ansvarar för att vuxenutbildningen leder till tillväxt och utveckling av de gröna näringarna inom Västra Götalandsregionen. Tillsammans med övriga chefer och förvaltningens kansli ansvarar du för en nära samverkan med näringen, kommuner och övriga skolor inom förvaltningen.

Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning och erfarenhet. Erfarenhet av vuxenutbildningen, att utveckla flexibla, kontinuerliga studieformer samt rektorsutbildning är meriterande. Du är tydlig, utvecklingsinriktad och en skicklig pedagogisk ledare. Du är väl förtrogen med skollagen och yrkeshögskoleförordningen och dess krav på hur studerande ska mötas utifrån deras behov, önskemål och förutsättningar. Du är en kvalificerad chef som är trygg i ditt ledarskap, tydlig och samarbetsorienterad. Du är lyhörd och samtidigt duktig på att kommunicera, entusiasmera och motivera medarbetare mot gemensamma mål och ett givet uppdrag. Du förstår vikten av ett starkt varumärke och betydelsen av att nätverka. Du har en god IKT-kompetens.

Du besitter de kompetenser som är kriterier för chefer inom VGR: Du arbetar värdegrundsbaserat, mål- och resultatorienterat, kommunikativt och utvecklingsorienterat.

Inom Naturbruksförvaltningen ser vi mångfald som en självklar styrka där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Skara
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/4739
Kontakt
  • Kristina Athlei, Förvaltningschef, 0700-82 28 89
  • Christopher Nilsson, Samordnare, 0700-82 29 55
  • Madeleine Stille Jonsson , Stabschef, 0730- 49 99 90
Facklig företrädare
  • Leif Pettersson, Vision, 0700-46 60 65
  • Dan-Göran Fleur, Saco/LR, 070-583 06 35
  • Stefan Boberg, Lärarförbundet, 0500-43 22 16
Publicerat 2017-06-26
Sista ansökningsdag 2017-08-06

Tillbaka till lediga jobb