Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Beskrivning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har beslutat att erbjuda fortsatt möjlighet till utbildningsbefattningar med inriktning Operation, som ett komplement till den regionala satsningen. Den utökade satsningen initieras direkt av SU för att säkra kompetens inom specialitet Operation.

Utbildningsbefattning - Helfart

Utbildningsbefattning på SU innebär för denna utbildning att du studerar på heltid med bibehållen lön under 1 år. Avdelningen där du har din anställning får ersättning för lönekostnader. För att söka en utbildningsbefattning ska du vara legitimerad sjuksköterska.

Intervju

Efter att du skickat in din ansökan kommer du att kallas till intervju med rekryterande chef på någon av de Operationsenheter som beskrivs nedan. Längre fram i din ansökan kommer du att ha möjlighet att göra en prioritering utifrån den enhet där du helst skulle vilja arbeta. Utveckla gärna detta i ditt personliga brev.


Rekryterande Operationsenheter med utbildningsbefattning

Operation Barn, Östra sjukhuset

På Operation 1 barn bedrivs anestesi, uppvaknings- och operationssjukvård. De flesta patienterna kommer från barnkirurgiska kliniken. Vi har patienter från barnmedicin, barnonkologi, barntandvård, ortopedi, ögonsjukvård, öron-näsa-halssjukvård, neurokirurgi, thoraxkirurgi, handkirurgi samt transplantationskirurgi. Operation 2 barn är öppen för barn och ungdomar som ska genomgå en dagkirurgisk operation eller undersökning.

Vill du veta mer? Kontakta VEC Catrine Hansson-Ljung, catrine.hansson-ljung@vgregion.se 076 - 116 95 16

Operation 1 Östra, Östra sjukhuset

På Operation 1 bedrivs kirurgi som till största delen består av colorectal kirurgi och övre gastrokirurgi samt viss infektionsrelaterad kirurgi. På avdelningen utförs också robotassisterad kirurgi. Operation 1 ger även anestesiservice till tandvården, psykiatriska kliniken, röntgen, GEA, tryckkammarenheten samt medicinkliniken.

Vill du veta mer? Kontakta VEC Karin Hanson, karin.hanson@vgregion.se

Operation 2 Östra, Östra sjukhuset

Avdelningen består av sex operationssalar, en postoperativ enhet samt en preoperativ del där patienterna förbereds inför sin operation. Antalet anställda är ungefär 65 medarbetare. Operationsenheten servar kvinnokliniken med anestesi och operation för gynekologisk- och obstetrisk kirurgi. Elektiv gynekologi bedrivs parallellt med planerade och akuta obstetriska ingrepp – i huvudsak kejsarsnitt.

Vill du veta mer? Kontakta VEC Fredrik Schöldström, fredrik.scholdstrom@vgregion.se

Operation 1 Mölndal, Mölndals sjukhus

Operation 1 omfattar ortopedisk kirurgi, protesoperationer och akuta ortopediska operationer. Vår avdelning är en av landets största ortopediska operationsverksamhet med över 5000 operationer per år.

Vill du veta mer? Kontakta VEC Eva Tovinger, eva.tovinger@vgregion.se eller Biträdande VEC Victoria Doré, victoria.dore@vgregion.se

Operation 3 Mölndal, Mölndals sjukhus

Operation 3 Mölndal har sju operationssalar med högspecialiserad dagkirurgi inom specialiteterna ortopedi, öron-näsa-hals, kirurgi och tand/käkkirurgi. Våra patienter är från 1 år och uppåt och kommer i de flesta fall direkt hemifrån. Vi har också en pre- och postoperativ del, väl integrerad med operationsavdelningen.

Vill du veta mer? Kontakta VEC Lena Kårevik, lena.karevik@vgregion.se

Operation 1, 2 och 8 Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset

Operation 1, 2 och 8 är en dygnet runt öppen enhet inom verksamhet Hybrid och intervention där vi bedriver akut och elektiv kirurgi. På Operation 1 och Operation 2 utförs högspecialiserad kirurgi inom specialområdena bröst-, endokrin-, mag/tarm-, kärl-, leverkirurgi, gynekologi samt urologi. Vi utför också njur-, pancreas- och levertransplantationer samt avancerad rygg-, tumör- och traumakirurgi inom ortopedi. Akut utförs även traumakirurgi. Verksamheten är utökad med Operation 8 som är placerad i BOIC-huset. Operation 8 öppnades 4 december 2017 där det bedrivs extremt högteknologisk verksamhet i samarbete med Röntgen och Intervention.

Vill du veta mer? Kontakta VEC Marie Fransson, marie.fransson@vgregion.se och Katarina Johansson Mellbin, katarina.johansson.mellbin@vgregion.se

Operation 3 Thorax, Sahlgrenska sjukhuset

På Thoraxoperation bedrivs högspecialiserad kirurgi för patienter med hjärt- kärlsjukdom samt lungsjukdom. På vår enhet utförs även transplantation av hjärta och lungor och implantation av mekaniska hjärtpumpar. Antalet anställda är ungefär 100 medarbetare inom perfusion, anestesi- och operationsspecialiteterna.

Vill du veta mer? Kontakta VEC Linda Thimour-Bergström, linda.thimour-bergstrom@vgregion.se

Operation 4 Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset

På Operation 4 Sahlgrenska bedrivs högspecialiserad gynekologisk och urologisk vård. Många ingrepp utförs med laparoskopisk teknik för här finns en mycket modern utrustning. Det utförs allt ifrån små enkla ingrepp till omfattande avancerad gynekologisk och urologisk kirurgi. Sedan 2008 används robotassisterad kirurgi vid prostatacancer. Robotassisterad teknik används numer även vid gynekologisk kirurgi.

Vill du veta mer? Kontakta VEC Anna Björnsson, anna.bjornsson@vgregion.se

Operation 5 Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset

Operation 5 omfattar neurokirurgi och anestesiologi, varav en stor del av uppdraget är barn. Verksamheten bedriver akut och elektiv kirurgi samt service till delar av röntgen och intervention. Akut handläggs, förutom alla former av neurokirurgiska ingrepp även hand-, käk-, plastik- och ÖNH kirurgi. På Operation 5 utförs operationer i hjärna, ryggmärg och ryggkotpelare, ofta med hjälp av neuronavigation och mikrokirurgi. Verksamheten utför även operationer i intraoperativ MR-miljö på Operation 8.

Vill du veta mer? Kontakta Charlotta Rosenkrantz Gustafsson, Charlotta.gustafsson@vgregion.se

Operation 6 och 7 Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset

Operation 6 - Inom rekonstruktiv plastikkirurgi opererar vi patienter som har missbildningar, tumörer, skador, degenerativa förändringar eller kroppsformer som ger funktionella besvär. Den rekonstruktiva plastikkirurgin utförs i kroppens alla vävnader, över hela kroppen och inom alla åldersgrupper. Operation 7 - Dagkirurgisk verksamhet på Öron-, näs-, och halsoperation.

Vill du veta mer? Kontakta VEC Operation 6 Mariana Munteanu, mariana.munteanu@vgregion.se eller VEC Operation 7 Jennie Winsnes, jennie.winsnes@vgregion.se


Villkor och instruktioner för ansökan

1. Ansökan till specialistutbildning som startar HT2018 skall vara inskickad via antagning.se senast den 15 mars.

2. Ansökan om utbildningsbefattning via rekryteringssystemet Varbi skall vara inskickad senast den 15 mars. På sidan ”Personligt brev” ska du redogöra för varför du har sökt det aktuella specialistsjuksköterskeprogrammet och andra uppgifter som du anser vara värdefulla för beslutet om du ska beviljas en utbildningsbefattning. På sidan ”CV (anställning, utbildning m.m.)” fyller du i uppgifter om tidigare utbildningar och anställningar som sjuksköterska. Här bifogar du också sedan ditt antagningsbesked.

3. Om du i dagsläget har en anställning inom SU ska du informera din chef att du har sökt utbildning och utbildningsbefattning.

4. Efter att din ansökan registrerats startar urvalsprocessen. Under mars/april genomförs intervjuer. Rekryterande chefer från Operationsverksamheterna ansvarar för vilka av de sökande som kommer att prioriteras för utbildningsbefattning.

5. Komplettera din ansökan i Varbi med ditt antagningsbesked omgående. Antagningsbesked måste bifogas ansökan för att den ska vara giltig.

6. Om du i dagsläget har en anställning inom SU ska du informera din chef om att du kommit in på utbildningen och eventuellt kommer att påbörja studier från och med vilket datum.

7. Besked om utbildningsbefattning förmedlas from 2 maj. De som får en utbildningsbefattning får mer information till mail registrerad i Varbi. Tillsammans med chef upprättas sedan en överenskommelse samtidigt som riktlinjer för utbildningsbefattning gås igenom.

8. Senast efter avklarad och godkänd utbildning (= giltigt uppvisat examensbevis) övergår anställningen till avdelning/enhet inom specialitet operationssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


Har du frågor?

Vänligen kontakta chef eller HR-specialist på ditt område alternativt Helena Ljungberg på HR-strategiska avdelningen via mail, helena.ljungberg@vgregion.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt antagningsbesked
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 21
Sysselsättningsgrad Varierande
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/568
Kontakt
  • HR-strateg, Helena Ljungberg, helena.ljungberg@vgregion.se
Publicerat 2018-04-23
Sista ansökningsdag 2018-06-30

Tillbaka till lediga jobb