Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Beskrivning

Som ett komplement till den regionala satsningen har Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) beslutat att erbjuda fortsatt möjlighet till utbildningsbefattningar med inriktning Intensivvård. Den fortgående satsningen initieras direkt av SU för att säkra kompetens inom specialitet intensivvård.


Utbildningsbefattning med löneförmån – Halvfart eller helfart

Utbildningsbefattningarna på SU för inriktning intensivvård kommer att fördelas mellan de två alternativen beskrivna nedan. Eftersom inriktning intensivvård ges av två lärosäten inom regionen är det viktigt att du aktivt söker till respektive utbildning. Genom att ansöka både till halv- och helfartsutbildningen ökar chansen för någon av de totalt 23 utbildningsbefattningarna.

Studier på halvfart vid Högskolan i Borås
Du arbetar på halvtid och studerar på halvtid med bibehållen lön under 2 år. Avdelningen där du har din anställning får ersättning för lönekostnaderna motsvarande 50 %.

Studier på helfart vid Göteborgs Universitet
Du studerar på heltid med bibehållen lön under 1 år. Avdelningen där du har din anställning får ersättning för lönekostnader.

För att söka en utbildningsbefattning ska du vara legitimerad sjuksköterska. För förkunskapskrav – se respektive lärosäte samt inriktning. För att vara behörig till specialistutbildning på Borås Högskola behöver du ha minst 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska.


Intervju

Efter att du skickat in din ansökan kommer du att kallas till intervju med rekryterande chef på någon av de IVA-enheter som beskrivs nedan. Längre fram i din ansökan kommer du att ha möjlighet att göra en eventuell prioritering utifrån den enhet där du helst skulle vilja arbeta. Utveckla gärna detta i ditt personliga brev.


Rekryterande IVA-enheter med utbildningsbefattning

IVA, Östra sjukhuset

Intensivvårdsavdelningen på Östra sjukhuset är en allmän intensivvårdsavdelning med åtta vårdplatser samt 13 platser för postop. På enheten bedrivs allmän intensivvård. Sjukhuset är ett nationellt center för kolorectal kirurgi och här finns en av Sveriges få tryckkammare. Vår nya moderna IVA-avdelning kommer även att stå klar 2022. Avdelningen har en stor genomströmning av patienter och medelvårdtiden är cirka 2,5 dygn. Här arbetar cirka 100 medarbetare varav cirka 80 av dessa utgörs av sjuksköterskor och undersköterskor.

Vill du veta mer? Kontakta Andrea Frid Vårdenhetschef, andrea.frid@vgregion.se

IVA, Mölndals sjukhus

Avdelningen är en allmän intensivvårdsavdelning med fem IVA-platser och 18 postoperativa platser. På en allmän IVA får du vårda ett flertal olika patientkategorier. Det postoperativa uppdraget består av övervakning och omhändertagande av främst ortopediska patienter men även från ögonoperation. Enheten har cirka 70 medarbetare. För de som studerar på halvfart finns möjlighet att få börja arbeta direkt på verksamheten under studietiden.

Vill du veta mer? Kontakta Carina Svartling Vårdenhetschef, carina.svartling@vgregion.se eller Josefine Elfvin Vårdenhetschef, josefine.elfvin@vgregion.se

CIVA, Sahlgrenska sjukhuset

Centralintensivvårdsavdelningen (CIVA) vårdar patienter från de flesta specialiteter och är en viktig länk i några av sjukhusets rikssjukvårdsuppdrag, såsom levertransplantationer och kraniofaciala plastiker på barn. CIVA består av 20 IVA platser samt 10 postoperativa IVA platser. Avdelningen har cirka 200 medarbetare.

Vill du veta mer? Kontakta Marina Henriksson Vårdenhetschef CIVA/PIVA/Postop Marina.e.henriksson@vgregion.se

NIVA, Sahlgrenska sjukhuset

Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) är en högspecialiserad intensivvårdsavdelning, med ett regionalt uppdrag, där det framförallt vårdas patienter med hjärnblödningar, traumatiska skallskador samt akuta neurologiska sjukdomar. Enheten består av åtta intensivvårdsplatser och här arbetar cirka 70 medarbetare. I NIVA:s uppdrag ingår även rotation mot postoperativ enhet. På enheten arbetar cirka 70 sjuksköterskor och undersköterskor. Enheten bedriver även forskning- och utvecklingsarbete.

Vill du veta mer? Kontakta Nina Bernhard Vårdenhetschef, nina.bernhard@vgregion.se

TIVA, Sahlgrenska sjukhuset

Avdelningen har 14 intensivvårdsplatser där även postoperativ verksamhet ingår. Här arbetar cirka 140 medarbetare med patienter som genomgått hjärt- och lungkirurgi, hjärt- och lungtransplantation samt kardiologiska sviktpatienter.

Vill du veta mer? Kontakta Maria Petersson Vårdenhetschef, maria.elisa.petersson@vgregion.se

Infektions-IVA, Östra Sjukhuset

Enheten har fyra intensivvårdsplatser, två intermediärvårdplatser och nio platser för allmän infektionssjukvård. Här vårdas patienter med svår sepsis eller andra infektionstillstånd som kräver avancerad vård, men också patienter med andra grunddiagnoser som drabbats av olika komplikationer. Den speciella isolerings-möjligheten gör att avdelningen också intensivvårdar patienter med luftburen eller annan smitta som kräver mer strikt isolering samt patienter med icke-infektiösa grundsjukdomar, som koloniserats av multiresistenta bakterier. Enheten har cirka 55 medarbetare.

Vill du veta mer? Kontakta Laila Johansson Vårdenhetschef, laila.c.johansson@vgregion.se

BIVA, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

På Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) bedrivs all form av pediatrisk intensivvård, en stor del innefattar intensivvård av barn i nyföddhetsperioden. Tillsammans med Universitetssjukhuset i Lund delar vi på rikssjukvårdsuppdraget inom hjärtkirurgi. Det innebär att barnen vårdas i samband med hjärtkirurgi inkluderande hjärttransplantationer. Vi bedriver rikssjukvård inom flera specialiteter och är en av Sveriges fyra barnintensivvårdsavdelningar. Du arbetar med specifika arbetsuppgifter som sjuksköterska på BIVA. Pre- och postoperativ omvårdnad av barn som ska genomgå eller har genomgått operationer, speciella undersökningar som kräver avancerad övervakning och behandling. Du arbetar med barn som varit utsatta för trauma, svårt sjuka barn med svikt av vitala funktioner samt barn med smärta. År 2021 flyttar vi in i vår nya toppmoderna intensivvårdsavdelning i det nya barnsjukhuset.

Vill du veta mer? Kontakta Anna Karin Stephan Vårdenhetschef, anna_karin.stephan@vgregion.se

NEO IVA, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Intensivvårdsavdelning neonatal 316 har regionens uppdrag att ta emot våra allra minsta patienter, vi vårdar svårt sjuka nyfödda barn med komplexa vårdbehov i nära samarbete med förlossningsavdelningarna. Avdelningen har 10 intensivvårdsplatser och 4 intermediärplatser. Vi är cirka 130 medarbetare och ansvarar även för bemanningen av Västra Götalandsregionens transportteam för svårt sjuka nyfödda barn med ambulans, flyg och helikopter.

Vill du veta mer? Kontakta Maria Skogby Vårdenhetschef, maria.skogby@vgregion.se


Villkor och instruktion för ansökan

1.
Ansökan till specialistutbildning som startar HT2018 skall vara inskickad via antagning.se senast den 15 mars.

2.
Ansökan om utbildningsbefattning via rekryteringssystemet Varbi skall vara inskickad senast den 15 mars. På sidan ”Personligt brev” ska du redogöra för varför du har sökt det aktuella specialistsjuksköterskeprogrammet och andra uppgifter som du anser vara värdefulla för beslutet om du ska beviljas en utbildningsbefattning. På sidan ”CV (anställning, utbildning m.m.)” fyller du i uppgifter om tidigare utbildningar och anställningar som sjuksköterska. Här bifogar du också sedan ditt antagningsbesked.

3.
Är du i dagsläget anställd inom SU ska du informera din chef att du har sökt utbildning och utbildningsbefattning.

4. Efter att din ansökan registrerats startar urvalsprocessen. Under mars/april genomförs intervjuer. Rekryterande chefer från IVA verksamheterna ansvarar för vilka av de sökande som kommer att prioriteras för utbildningsbefattning.

5. Komplettera din ansökan i Varbi med ditt antagningsbesked omgående. Antagningsbesked måste bifogas ansökan för att den ska vara giltig.

6. Är du i dagsläget anställd inom SU ska du informera din chef om att du kommit in på utbildningen och eventuellt kommer att påbörja studier från och med vilket datum.

7. Besked om utbildningsbefattning förmedlas from 2 maj. De som får en utbildningsbefattning får mer information till mail registrerad i Varbi. Tillsammans med chef upprättas sedan en överenskommelse samtidigt som riktlinjer för utbildningsbefattning gås igenom.

8. Senast efter avklarad och godkänd utbildning (= giltigt uppvisat examensbevis) övergår anställningen till avdelning/enhet inom specialitet intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


Har du frågor?

Vänligen kontakta chef eller HR-specialist på ditt område alternativt Helena Ljungberg på HR-strategiska avdelningen via mail, helena.ljungberg@vgregion.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt antagningsbesked
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 23
Sysselsättningsgrad Varierande
Ort Göteborg med flera utbildningsorter
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/569
Kontakt
  • HR-strateg, Helena Ljungberg, helena.ljungberg@vgregion.se
Publicerat 2018-04-23
Sista ansökningsdag 2018-06-30

Tillbaka till lediga jobb