Södra Älvsborgs Sjukhus, Sjukhusledning

Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. SÄS är ett komplett akutsjukhus och bedriver länssjukvård inom, de för länssjukhus, vanligaste förekommande specialiteter. SÄS ansvarar även för barn- och ungdomsmedicinska och psykiatriska öppenvårdsmottagningar i kommunerna i Sjuhärad.

Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov i första rummet. Vi utvecklar våra verksamheter genom processtänkande och ett tvärprofessionellt samarbete.

Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

Beskrivning
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill verka strategiskt och ha ett sjukhusövergripande ledningsansvar för kvalitet- och utvecklingsfrågor med fokus på omvårdnad, patientsäkerhet, patientdelaktighet och närvårdsamverkan.

För att nå sjukhusets långsiktiga mål har vi identifierat ett antal fokusområden som sätter riktningen för all verksamhet; vårdskador ska minimeras, vård i rätt tid, öka patientens delaktighet, kunskapsbaserad vård och en bättre arbetsplats. Rollen som chefssjuksköterska är en ny befattning inom sjukhusledningen och en viktig del i SÄS fortsatta utvecklingsresa för att bli ett av Sveriges säkraste sjukhus, med patienten i fokus.

Arbetsuppgifter
Samverka och samarbeta med chefer gällande frågor inom ansvarsområdet. Leda och delta i SÄS strategiska grupper för omvårdnadsutveckling och patientsäkerhet. Representera SÄS i samverkan och kontakter mellan sjukhus, kommuner och primärvård när det gäller omvårdnad samt följa upp resultat. Bidra till arbete och utveckling av SÄS sjukhusövergripande verksamhetsplan. Vid behov ta fram lokala sjukhusövergripande rutiner och riktlinjer. Ansvara för samt följa upp och analysera SÄS resultat inom omvårdnad och patientdelaktighet. Ta tillvara och samordna kunskapsutveckling utifrån forskning inom vårdvetenskap. Ha ett nära samarbete med chefsläkare, HR-chef och utvecklingschef inom ansvarsområdet. Delta i och stödja processledningsarbetet. Omvärldsbevaka och delta i relevanta forum inom ansvarsområdet. Se framtidsteknikens roll i vården och jobba aktivt med e-hälsa. 

Kvalifikationer
Du skall vara legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning eller annan relevant utbildning kan vara meriterande. Du har dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt förbättringsarbete och gedigen ledarerfarenhet samt erfarenhet av strategiskt lednings- och projektarbete.

Som sökande till tjänsten behöver du ha mycket bra kommunikationsförmåga i tal och skrift samt förmåga att verka på olika nivåer och med olika professioner. Som person är du resultatorienterad och har förmåga att se samverkan mellan det strategiska och operativa för en god balans och helhet.

Övrigt
Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar och gör ett urval på kandidater som vi bokar in på intervjuer. Om du blir kallad på intervju skickar vi i samband med detta ut ett Job Match Talent-test via e-post som du ombeds göra före intervjun. Job Match talent utförs för att mäta en persons arbetsrelaterade förmågor och beteenden i relation till befintliga krav. Detta gör vi för att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt.

Fackliga företrädare
Juanita Samuelsson, Vision tel. 033 - 616 2032
Ellinor Johansson, Vårdförbundet tel. 033 - 616 2211 
Eva Asp, Ledarna tel. 033 - 616 1000

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/899
Kontakt
  • Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör, tel. 033 - 616 12 90
Publicerat 2018-02-01
Sista ansökningsdag 2018-02-25

Tillbaka till lediga jobb