Anestesikliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus

Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är vi medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. Nu kan du bli en av oss.


SÄS är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Här finns en bred medicinsk verksamhet, omfattande forskning och utbildningsvård. De flesta arbetar i Borås, men en del av vården bedrivs i Skene. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.


Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

Vi söker en Vårdenhetschef för delat ledarskap på IVA

Vi söker dig, som tillsammans med chefskollega och medarbetare vill vara med och driva utvecklingen framåt på kliniken. Du har del av det samlade ansvaret för enhetens verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Som chef på IVA är du direkt underställd verksamhetschefen på anestesikliniken och du har ett nära samarbete med klinikens övriga chefer. Som chef har du en nyckelroll och är betydelsefull för att våra medarbetare på kliniken ska känna engagemang och delaktighet. Du har fokus på utveckling och förbättring av verksamheten, där du i ditt ledarskap motiverar och utvecklar dina medarbetare, så att ni tillsammans når målen.
Ditt ledarskap präglas av engagemang, utifrån vår vision och värdegrund. Till din hjälp har du vår utvecklingscontroller, som finns i klinikstaben.

Det närmaste året har vi som sjukhus fokus på fem områden; att vårdskador ska minimeras, att patientens delaktighet ska öka, att vi ska utföra vård i rätt tid, utveckla kunskapsbaserad vård och skapa en bättre arbetsplats. Som stöd i ditt chefsuppdrag finns också stabsfunktioner för ekonomi och personal.

Som chef på SÄS vill vi att du arbeta enligt Västra Götalandsregionens och SÄS chefskriterier:

  • Värdegrundsbaserat chefskap 
  • Kommunikativt chefskap 
  • Mål- och resultatorienterat chefskap 
  • Utvecklingsorienterat chefskap 

Kvalifikationer
Vi söker dig, som vill vara chef och ledare i en dynamisk och utvecklingsorienterad verksamhet. Du är legitimerad sjuksköterska gärna med erfarenhet av ledande befattning och verksamhetsutveckling.

Beskrivning av verksamheten
Intensivvårdsavdelning som är en allmän IVA med 8 vårdplatser vilka bemannas av ca 55 specialistutbildade sjuksköterskor och 30 undersköterskor. Vi har ett nära samarbete med postoperativa avdelningen. Kommande större projekt är renovering av lokalerna och det beräknas bli klart hösten 2019.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/1845
Kontakt
  • Nina Sjöblom Widfeldt, tf verksamhetschef, 033-616 36 35
Facklig företrädare
  • Lena Åkesson, Kommunal, till avdelningen 033-616 30 50
  • Mona Sagström, Vårdförbundet, till avdelningen 033-616 30 50
Publicerat 2018-03-08
Sista ansökningsdag 2018-04-01

Tillbaka till lediga jobb