Södra Älvsborgs Sjukhus, Medicinkliniken

Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är vi medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. Nu kan du bli en av oss.


SÄS är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Här finns en bred medicinsk verksamhet, omfattande forskning och utbildningsvård. De flesta arbetar i Borås, men en del av vården bedrivs i Skene. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.


Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

Verksamhetsbeskrivning
Medicinkliniken på SÄS har uppdraget att bedriva internmedicinsk och onkologisk vård för invånarna i vårt upptagningsområde. På kliniken arbetar ungefär 500 medarbetare. Vi är uppdelade i tre sektioner: hematologi-, onkologi- och lungsektionen, medicinsektionen och kardiologisektionen. Förutom öppenvård och slutenvård bedriver vi dagvårdsverksamhet. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinska analytiker, medicinska sekreterare och läkare i team. Inom sektionerna finns läkarchefer, vårdöverläkare och vårdenhetschefer som leder utvecklingen i arbetet.

Medicinkliniken har ett omfattande utbildningsuppdrag inom de flesta vårdyrkena och stora delar av läkarutbildningen är förlagd till SÄS. Klinikens medarbetare driver forskning inom flera områden och det finns en tydlig akademisk inriktning inom verksamheten.

Om uppdraget
Vi söker en vårdenhetschef som vill leda och utveckla den akuta internmedicinska verksamheten på det som idag kallas ”akutplanet”. Denna enhet består av två avdelningar, dag- och öppenvård och ett arbete är påbörjat för att skapa en större enhet som på sikt ska rymma fler vårdnivåer. Rollen innebär ett samledarskap mellan två vårdenhetschefer som tillsammans leder och utvecklar enheten och sektionen.

Som chef företräder du arbetsgivaren och har fullt verksamhetsansvar, innefattande ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö inom ditt uppdrag. Du är direkt underställd verksamhetschefen och en aktiv deltagare i klinikens ledningsgrupp där vi tillsammans har ett ansvar för klinikens kvalitets-, verksamhets- och produktionsmål. Du bidrar till ett helhetstänkande och har en vilja att verka mellan enhets-, sektions- och klinikgränser.

Uppdraget innebär att ständigt utveckla och förbättra verksamheten där du som vårdenhetschef tillsammans med medarbetarna tillser att önskvärda resultat uppnås. Klinikens medarbetare har hög kompetens som ska bevaras och vidareutvecklas, därför är det av stor vikt att ständigt utveckla och motivera dina medarbetare.

Din profil
Du som söker tjänsten har en kvalificerad universitets- eller högskoleexamen. Du har stort intresse för och dokumenterad erfarenhet av chef- och ledarskap.

Du har ett processorienterat synsätt, vågar tänka i nya banor och ser förändringsprocesser som en positiv utmaning. Som person har du förmåga att ta initiativ, se till helheten och på ett ansvarsfullt sätt arbeta utifrån uppsatta mål. Du har ett tydligt ledarskap med mycket god social och kommunikativ förmåga där du på ett prestigelöst sätt främjar ett samarbetsklimat som bygger på engagemang, öppenhet och delaktighet. Vidare skapar du bra förutsättningar för en god arbetsmiljö och arbetsglädje. Vid tillsättning av tjänsten kommer dina personliga egenskaper och tidigare uppnådda resultat värderas högt.

Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig ett arbete i en utvecklingsinriktad organisation där dina idéer och din erfarenhet tas tillvara och blir viktiga för det fortsatta utvecklingsarbetet. Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. I din roll som chef har du möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling via något av västra Götalandsregionens värdeskapande chefsprogram. Du erbjuds även kortare chefskurser som utvecklas och kvalitetssäkras av VGR akademi.

För oss är det viktigt att du trivs på din arbetsplats och vi värnar om våra medarbetares hälsa. Därför erbjuder vi dig förmåner och hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter. Läs mer om våra förmåner: http://sas.vgregion.se/jobba-hos-oss/formaner-for-dig-som-medarbetare/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/1951
Kontakt
  • Karin Hederstierna, verksamhetschef medicinklinik, 033 - 616 1000 (växel)
Facklig företrädare
  • Ulrika Olofsson, Vårdförbundet , 033 - 616 1965
Publicerat 2018-03-09
Sista ansökningsdag 2018-03-23

Tillbaka till lediga jobb