Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Beskrivning

Wallenbergcentrum för Molekylär och Translationell Medicin (WCMTM) vid Göteborgs universitet ingår i en nationell satsning kring translationell forskning och centrat har etablerats i samarbete med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Västra Götalandsregionen och AstraZeneca. WCMTM i Göteborg har fokus på molekylärmedicinska aspekter av metabola och degenerativa sjukdomar, neurovetenskap, inflammation och cancer i ett samlat program för att stärka translationell forskning med fokus på rekrytering av unga forskare.

I nuvarande utlysning söker vi meriterade forskare inom cancer, som ges möjlighet att kombinera högklassig forskning med sin ST-utbildning eller tjänstgöring som specialist med 50 % forskningsutrymme i upp till 4 år. De aktuella positionerna kommer att förses med ett generöst stödpaket som inkluderar finansiering för två medarbetare (postdoc och doktorand eller motsvarande), samt medel för driftskostnader i upp till fyra år.

Inom programmet kommer anställningsinnehavaren ges möjlighet att utveckla sin fulla potential som ledande, självständig forskare i starka akademiska miljöer med unika kopplingar till infrastrukturer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet samt på Astra Zeneca i Göteborg. Mer information om forskningen inom Wallenbergcentrum finns på: www.wcmtm.gu.se

For English version of the announcement and more information please visit our website: www.wcmtm.gu.se

Arbetsuppgifter

Kandidaten förväntas skapa ett starkt forskningsprogram och etablera en oberoende forskargrupp som tillför mervärde till pågående forskning inom cancer vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och WCMTM. Förutom att leda forskning av hög internationell kvalitet kommer anställningsinnehavaren att undervisa på forskar- och grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. En förutsättning för anställningen är förmågan att kunna undervisa på svenska och/eller engelska. Tjänsten kommer att kombineras med 50 % forskningsutrymme inom cancer i upp till fyra år. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt deltaga i forskningssamarbeten och utbytesprogram inom nätverket av Wallenbergcentrum i molekylär medicin i Lund, Linköping och Umeå samt med Science for Life Laboratories i Stockholm/Uppsala. Den sökande förväntas aktivt söka externa medel och kommer att affilieras till Institutionen för Kliniska vetenskaper vid Göteborgs universitet.


Kvalifikationer

Vi söker disputerade läkare med god forskningsmeritering inom cancer. I första hand kommer de i fråga som har mindre än sju år sedan disputation. Avräkningsbar tid är exempelvis föräldraledighet och klinisk tjänstgöring. Läkarlegitimation är ett krav. För internationella sökande tillkommer krav på godkänt kunskapsprov.

Mer specifikt ska anställningsinnehavaren ha dokumenterad erfarenhet av translationellt inriktad forskning inom cancer. Anställningsinnehavarens forskningsverksamhet bör rymmas inom och komplettera den bredare forskningsportfölj som finns inom Wallenberg Centrum för Molekylär och Translationell Medicin (www.wcmtm.gu.se).

Bedömningsgrunder och prioriteringsordning

Sökande kommer att bedömas enligt följande: 1) Den sökandes vetenskapliga skicklighet och det föreslagna forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet; 2) Pedagogisk och administrativ förmåga att initiera tvärvetenskapligt samarbete, förmåga att samverka med det omgivande forskare och samhället och förmåga att leda en självständig forskningsgrupp. Särskilt fokus kommer att ligga på bedömning av 1).

Bedömningen av den vetenskapliga skickligheten och kvaliteten kommer att ägna särskild tonvikt på graden av oberoende utförd forskning inom cancer och visas genom publikationer av hög vetenskaplig kvalitet och erhållna externa medel i nationell/internationell konkurrens. Avseende pedagogisk skicklighet kommer planering och genomförande av undervisning samt handledning och examination bedömas. Bedömningen görs också på grundval av dokumenterade administrativa färdigheter, bland annat ledarskap, förmåga att planera och utveckla en organisation eller personal, samt undervisning på grund- och avancerad nivå, och förmågan att samverka och samarbeta inom forskning med det omgivande samhället.

Vi söker starkt motiverade forskare med visad potential för kreativitet och excellens inom cancer.

Sökandes personliga lämplighet samt planen för att starta en egen forskningsgrupp och att interagera med pågående forskning vid WCMTM och Göteborgs Universitet, kommer att väga tungt i den sammanvägda bedömningen.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Indviduell lönesättning
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/4187
Kontakt
  • Föreståndare WCMTM, professor Göran Landberg, goran.landberg@gu.se
  • Forskningssamordnare WCMTM, Julia Grönros, julia.gronros@gu.se
  • HR-specialist Christa Henning, christa.henning@vgregion.se / 072- 518 87 81
Facklig företrädare
  • SACO, Maud Eriksson, 031-343 10 21
Publicerat 2018-07-20
Sista ansökningsdag 2018-09-15

Tillbaka till lediga jobb