Angereds Närsjukhus, Specialistcentrum Vuxna, Lungmottagningen

Varmt välkommen till Angereds Närsjukhus, det lilla sjukhuset med det stora uppdraget! Hos oss erbjuds specialistvård för både barn och ungdomar samt vuxna inom en rad områden. Dessa består av exempelvis psykiatri, smärta, neurologi, kirurgi, ortopedi och gynekologi. Sjukhuset är nybyggt och modernt med ett uttalat närsjukvårdskoncept. Som arbetsgivare erbjuder vi dig utvecklingsmöjligheter och förutsättningar att göra skillnad för en bättre hälsa hos invånarna i Nordost. Hos oss engagerar sig alla medarbetare i verksamhetsutveckling och för det goda mötet. Vi är ett av sjukhusen inom Sjukhusen i väster som ingår i Västra Götalandsregionen och vi bedriver verksamhet i huvudsak under dagtid.

Gå gärna in och läs mer om oss på:
www.angeredsnarsjukhus.se
https://www.facebook.com/angeredsnarsjukhus/

Lungmottagningen

Vi söker en specialistläkare till vårt lungteam - är det du?

Hos oss får du följa patienten från remiss och nybesök till utredning och poliklinisk uppföljning. Vid specialistmottagningen finns röntgen, andningsfysiologi och blodgasanalyser

Inom samma verksamhetsområde arbetar andra specialistläkare med patienter med problematik inom kardiologi, diabetes, neurologi, psykiatri och algologi. I vårt multidisciplinära team har vi möjlighet till att via korta handläggningsvägar samarbeta vid omhändertagandet av multisjuka patienter.

Om oss

Lungteamet har utvecklat ett arbetssätt med övergripande omhändertagande av patienter med obstruktiv lungsjukdom. Det sker genom ett interaktivt samarbete mellan läkare, sjuksköterskor med profilerad utbildning, koordinator, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare. Behandlings- och omvårdnadsplaner skapas utifrån individuella förutsättningar genom patientkonferens. Nya modeller som mobilt KOL-team och uppbyggnad av webbaserad kommunikation används för patientgruppen. Genom det mobila KOL-teamet vi har på ANS kan en del av de patienter som har fått slutenvård för försämring i sin KOL överföras till hemmet för fortsatt medicinsk omvårdnad.  

Utöver obstruktiv lungsjukdom handläggs ett brett spektrum av lungmedicinska tillstånd. TBC-verksamhet är en del av lungmottagningen och har profilering med förebyggande och uppsökande verksamhet. Integrerad i mottagningen finns en klinisk fysiologisk enhet för spirometri med diffusionskapacitet, impulsoscilliometri och NO i utandningsluft.

Lungteamet har även uppdrag att förebygga ohälsa och ett fokus är tobaksprevention. Majoriteten av sjuksköterskorna är diplomerade tobaksavvänjare. Lungteamet arbetar även med KOL-skola, "Fria spirometrier" för tidig upptäckt av KOL. Det förebyggande arbetet sker även utanför sjukhuset.

Om jobbet

 • Lungmedicinsk specialistvård, enbart öppenvård måndag-fredag för närvarande dagtid.
 • I tjänsten ingår tolkningar av olika andningsfysiologiska undersökningar, konsultativt arbete inom det mobila teamet samt att verka för att diagnostik och behandling sker enligt gällande riktlinjer och rekommendationer.
 • Delta i det fortsatta arbetet med att utveckla den lungmedicinska verksamheten, bidra till kompetensutveckling bland medarbetare, samarbete med andra aktörer såsom ASIH, primärvård, kommun och andra sjukhus.
 • Delta i spirometriscreening som del av vårt hälsofrämjande uppdrag.
 • Vara tillgänglig för konsultation i frågor som rör lungmedicinska tillstånd.

 

Om dig

 • Legitimerad läkare med specialistkompetens inom lungsjukdomar alternativt specialistläkare i internmedicin med stor erfarenhet av lungmedicin.
 • Erfarenhet och kompetens av att handlägga polikliniska patienter med obstruktiva lungsjukdomar och lunginfektioner.
 • God social kompetens och samarbetsförmåga eftersom vårt arbete baseras på teamarbete.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska språket både i tal och skrift är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper vid denna rekrytering.

Övrigt

Vi anser att mångfald i personalstyrkan är en väsentlig faktor för att nå bra verksamhetsresultat och för att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Därför beaktas  mångfaldsaspekten vid rekryteringen.

Arbetar du idag inom annan förvaltning i Västra Götalandsregionen och vill kombinera det med arbete på Angereds Närsjukhus ställer vi oss positiva till att diskutera en deltidsanställning.

Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/5083
Kontakt
 • Helene Engberg, Vårdenhetschef, 0722-33 61 74
Facklig företrädare
 • Niklas Stenersen, SACO, 0700-81 68 71
Publicerat 2018-10-03
Sista ansökningsdag 2018-10-31

Tillbaka till lediga jobb