Västra Götalandsregionen (regionövergripande tjänster av strategisk karaktär)

Sjukhusen i väster är en del av Västra Götalandsregionen och består nu av de fyra sjukhusen Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus/ blivande Högsbo specialistsjukhus, Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus. Patientbredden gör arbetet spännande och varierande. Cirka 3070 medarbetare arbetar varje dag för att ge god och säker specialistsjukvård. Sjukhusen i väster har en budgetomslutning på ca 2715 mnkr.

En sjukhusdirektör ska utses för Sjukhusen i väster som ett led i att Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus/blivande Högsbo specialistsjukhus, Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus organiseras under en styrelse och en gemensam förvaltning.

Beslut om en ny tjänstemannaorganisation beräknas fattas under november. 

Den nya organisationen ger möjligheter att koordinera utbud och kapacitet mellan och inom förvaltningens sjukhus och övriga enheter utan inbördes förvaltningsgränser. För att kunna nyttja kapaciteten i hela Göteborgsområdet på så effektivt sätt som möjligt behöver verksamma styrnings- samverkans- och arbetsformer etableras både internt och externt.

De olika sjukhusens skilda uppdrag och inriktningar och planeringen och öppnandet av nya Högsbo sjukhus berikar och öppnar för nya lösningar. Styrelsens samlade perspektiv ökar möjligheterna för styrningen och samarbete kring vårdproduktionen. Ansvaret för utbyggnaden av utökad sluten och öppen sjukhuskapacitet åläggs styrelsen.

Ansvar och arbetsuppgifter
Prioriterade områden inom Västra Götalandsregionen är omställningen i vården, framtidens vårdinformationsmiljö och arbetsgivarvarumärket. Målet är en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Som sjukhusdirektör för Sjukhusen i Väster har du uppdraget att utveckla en ny förvaltning tillsammans med styrelsen med hög kvalitet i fokus och skapa förutsättningar för medarbetare att ge största möjliga värde för patienten.

Initialt behöver du ta fram en ledningsorganisation och bygga förvaltningens organisation. Viktigt är att sätta tydliga mål och aktiviteter där olika kulturer, arbetssätt ska fogas samman till något nytt. 

Sjukhusdirektören ska verka för att sjukhuset i Väster bidrar till ett gott liv för invånarna i Västra Götaland och styr mot prioriterade mål, patientcentrerad vård, vara en attraktiv arbetsgivare, kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samt att vara en del i ett sammanhållet vårdsystem med hög tillgänglighet samt bibehålla sunda finanser och en verksamhet och ekonomi i balans.

Som sjukhusdirektör spelar du också en viktig roll i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård genom att vara med och driva och genomföra regionala koncernuppdrag på uppdrag av regiondirektören.

Vidare skall sjukhusdirektören ansvara för att:

 • Utveckla sjukhuset till en attraktiv arbetsgivare och god arbetsplats med strategisk kompetensförsörjning, ett hälsofrämjande arbete och personcentrerat arbetssätt
 • Utveckla ledarskapet och medarbetarskapet på alla nivåer
 • Hålla en verksamhet i balans, arbeta för en hållbar ekonomi
 • Ansvara för en god samverkan med de fackliga organisationerna
 • Utveckla samverkan och arbetsformer med andra vårdgivare, kommun, primärvård samt övriga aktörer
 • Utveckla arbetet med utbildning och forskning
 • Representera Sjukhusen i Väster och agera ambassadör i externa sammanhang
 • Löpande utveckla ledningsgruppens arbete

Du leder en förvaltning och ingår i koncernledningen för hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen och rapporterar till regiondirektören och har ett delegerat ansvar mot styrelsen för Sjukhusen i Väst.

Kompetens
Vi söker en driven, lyhörd och involverande chef som är tydlig och kan prioritera och delegera och har förmåga att skapa förutsättningar för att utveckla framtidens sjukvård.

Du har arbetat som chef och lett andra chefer och specialister med ekonomiskt ansvar i större komplex verksamhet. Du har en adekvat akademisk examen och stor förståelse för ledning i politiskt styrd organisation samt erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Med ett stort intresse för utveckling- och kvalitetsfrågor är samarbete och samverkan en naturlig del i ditt ledarskap samtidigt som du skapar resultat. Som person är du helhetsorienterad, uthållig och har en god kommunikativ förmåga.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort kan diskuteras
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/6502
Kontakt
 • Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, 0706-32 11 65
 • Marina Olsson, personaldirektör, 0706-30 58 57
 • Lotta Dellback, HR-chef, 0739-17 80 09
Facklig företrädare
 • Kommunal: Lotta Björck, Vision: Marie Torberntsson
 • Ledarna: Gunilla Bragd Kämpe, SACO: Christina Sjöberg
 • Vårdförbundet: Martin Håland, , 010-435 00 00
Publicerat 2018-10-26
Sista ansökningsdag 2018-11-13

Tillbaka till lediga jobb