Västra Götalandsregionen (regionövergripande tjänster av strategisk karaktär)

Regionfullmäktige har beslutat att från 2019 att inrätta en ny styrelse för Regiongemensam hälso- och sjukvård och samtidigt avveckla nuvarande styrelsen för beställd primärvård. Den nya styrelsen ska till sitt förfogande ha en förvaltning och tjänstemannaorganisation.

En förvaltningsdirektör ska utses för Regiongemensam hälso- och sjukvård. Arbete pågår med att forma den nya förvaltningens uppdrag och innehåll. Innehållet utgår från den verksamhet som idag finansieras via nuvarande styrelse för beställd primärvård och det föreslås att några verksamheter förs över från förvaltningen koncernkontoret. Initialt förväntas förvaltningen få ca 1500 medarbetare med en budgetomslutning på drygt 1 miljard.

Beslut om en ny tjänstemannaorganisation beräknas fattas den 15 november. 

Förvaltningsdirektören ska verka för att verksamheten bidrar till ett gott liv för invånarna i Västra Götaland och styr mot prioriterade mål, vara en attraktiv arbetsgivare, kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samt att vara en del i ett sammanhållet vårdsystem med hög tillgänglighet och ekonomi i balans.

Den nya organisationen har hälsofrämjande nära vård som huvudsaklig verksamhetsinriktning.  Verksamheter som ingår är t.ex barn och ungdomsmedicin och öppenvårdsgynekologi i göteborgsområdet, regionens barnmorskemottagningar, kompetenscentra inom t.ex. sexualmedicin samt sjukvårdens larmcentral och 1177 vårdguiden på telefon. Primärvårdens studierektorsfunktion samt FoU kommer att ingå i ansvarsområdet liksom regionens samlade smittskyddsverksamhet och sjukhusapotek. 

Ansvar och arbetsuppgifter
Som förvaltningsdirektör för Regiongemensam hälso- och sjukvård har du uppdraget att fortsätta utveckla verksamheten med hög kvalitet i fokus och skapa förutsättningar för att frambringa största möjliga värde för patienten och invånaren.

Initialt behöver du lägga fokus på att bygga förvaltningens organisation genom att sätta tydliga mål och aktiviteter där olika kulturer, arbetssätt ska fogas samman till något nytt. Du leder och driver arbetet med att utveckla vården där ökad samverkan internt och externt är mycket viktigt.

Förvaltningsdirektören ska verka för att Gemensam hälso- och sjukvård bidrar till ett gott liv för invånarna i Västra Götaland och styr mot prioriterade mål, patientcentrerat arbetssätt, vara en attraktiv arbetsgivare, kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samt att vara en del i ett sammanhållet vårdsystem med hög tillgänglighet samt bibehålla sunda finanser och en verksamhet och ekonomi i balans.

Prioriterade områden är omställningen i vården, framtidens vårdinformationsmiljö och arbetsgivarvarumärket. Målet är en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Som förvaltningsdirektör spelar du också en viktig roll i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård genom att du på uppdrag av regiondirektören kan driva och genomföra regionala koncernuppdrag.

Vidare skall förvaltningsdirektören ansvara för att:

 • Utveckla förvaltningen till en attraktiv arbetsgivare och god arbetsplats med strategisk kompetensförsörjning
 • Hålla en verksamhet i balans, arbeta för en hållbar ekonomi
 • Ansvara för en god samverkan med de fackliga organisationerna
 • Utveckla samverkan och arbetsformer med andra vårdgivare, kommun, slutenvård samt övriga aktörer
 • Utveckla arbetet med utbildning och forskning
 • Representera Gemensam hälso- och sjukvård och agera ambassadör i externa sammanhang
 • Utveckla ledarskapet och medarbetarskapet på alla nivåer
 • Löpande utveckla ledningsgruppens arbete

Du leder en förvaltning och ingår i koncernledningen för hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen och rapporterar till regiondirektören och har ett delegerat ansvar mot styrelsen för Gemensam hälso- och sjukvård.

Kompetens
Vi söker en driven, lyhörd och involverande chef som är tydlig och kan prioritera och delegera och har förmåga att skapa förutsättningar för att möta framtidens sjukvård.

Du har arbetat som chef och lett andra chefer och specialister med ekonomiskt ansvar i större komplex verksamhet. Du har en adekvat akademisk examen och stor förståelse för ledning i en politiskt styrd organisation samt erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Med ett stort intresse för utveckling- och kvalitetsfrågor är samarbete och samverkan en naturlig del i ditt ledarskap samtidigt som du skapar resultat. Som person är du helhetsorienterad, uthållig och har en god kommunikativ förmåga.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort kan diskuteras
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/6503
Kontakt
 • Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, 0706-32 11 65
 • Marina Olsson, personaldirektör, 0706-30 58 57
 • Lotta Dellback, HR-chef, 0739-17 80 09
Facklig företrädare
 • Kommunal: Monica Malmkvist, Vision: Kjell Sunnerdahl
 • Ledarna: Gunilla Bragd Kämpe, SACO: Carina Iloson
 • Vårdförbundet: Anne Karin Grande Höglund, , 010-435 00 00
Publicerat 2018-10-26
Sista ansökningsdag 2018-11-13

Tillbaka till lediga jobb