Hälsan och Stressmedicin, Hälsan & Arbetslivet, Älvsborg, Borås

Hälsan och Stressmedicin är en del av Västra Götalandsregionen med verksamhetsdelarna Hälsan & Arbetslivet samt Institutet för Stressmedicin.

Förvaltningens uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa.

Beskrivning
Hälsan och Arbetslivet, VGR:s företagshälsovård, söker nu en PTP-psykolog till vår enhet i södra Älvsborg, med placeringsort Borås. Inom företagshälsovården arbetar vi utifrån ett systematiskt arbetsmiljöperspektiv (SAM) inom områdena medicin, ergonomi, hälsopromotion, miljö, teknik och beteendevetenskap. Vi deltar i ett flertal projekt, såväl regionala som nationella, inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

Arbetsuppgifter
Arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå och är av främjande, förebyggande och återskapande karaktär. Som psykolog inriktas arbetet på ledarutveckling, grupputveckling, handledning, genomförande av föreläsningar/utbildningar och konflikthantering. Hos oss träffar du patienter i arbetsför ålder med en anställning inom VGR. Du kommer att få ta emot egna patienter och ge samtalsstöd. Din handledare stöttar och hjälper dig i arbetet. Du kommer att delta i teamarbete där du även träffar ergonomer, företagsläkare, företagssköterskor, arbetsmiljöingenjör och FHV-sekreterare. Du får en bred insikt i arbetslivets förutsättningar.

Som PTP-psykolog har du en personlig handledare i form av en erfaren psykolog, som håller regelbundna avstämningar med dig och hjälper dig att lägga upp arbetet. Du får också möjlighet att auskultera hos övriga yrkeskategorier för att få en uppfattning om av vad företagshälsovård innebär.

Ditt eget arbete består till en början av individbehandlingar, men det kommer också att erbjudas möjlighet till att följa med på uppdrag på grupp- och organisationsnivå.

Under ditt PTP-år deltar du på regelbundna avstämningsmöten anordnade av studierektorkansliet för PTP-psykologer i VGR. PTP-placeringen innebär en 12-månaders visstidsanställning inom förvaltningen. Anställningen kräver erlagd psykologexamen.

Övrigt
Inom Hälsan & Arbetslivet ser vi mångfald som en tillgång både vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund.

Arbetet utgår från vår enhet i Borås, men arbete kan även förekomma på filialen i Alingsås.

Dagtjänstgöring med flextid tillämpas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-03-01
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/6641
Kontakt
  • Ewa Book, enhetschef, 070-516 20 43
  • Kerstin Hammerbo, HR-chef, 076-764 99 30
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2018-11-25

Tillbaka till lediga jobb