Västfastigheter, Område Teknik, Säkerhet och Miljö, Teknikenhet SU/Botan

Västfastigheter bygger hus som räddar liv. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för driften i kritiska vårdmiljöer samt inom kollektivtrafik och kultur- och utbildningssektorn i hela Västra Götalandsregionen. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi hållbara miljöer. Därför söker vi dig som vill ha meningsfulla arbetsuppgifter och vill göra verklig skillnad för patienter och vårdpersonal.

Läs mer om oss på www.vastfastigheter.se

För dig som har ett teknikintresse och vill arbeta med utveckling och planering av VVS system är Västfastigheter rätt arbetsplats!

Beskrivning
Västfastigheter har, som regionens lokalförsörjare, ansvar att säkerställa ändamålsenliga lokaler både i de fastigheter vi själva äger och i externa fastigheter där Västra götalandsregionen bedriver verksamhet. Verksamheter i externa fastigheter kan vara tex vårdcentraler, tandläkarmottagningar och psykiatrimottagningar. Västfastigheter förvaltar ca 2,4 miljoner kvadratmeter, varav ca 700 000 utgör lokaler som ägs av externa fastighetsägare. Vi hanterar en årlig investeringsvolym på drygt 3.000 MSEK och har ett årligt energiinvestering utrymme beräknat till ca 150 MSEK.

Område Teknik/Säkerhet/Miljö (TSM) är den del av Västfastigheter som förvaltar och äger de tekniska systemen, byggnader och mark i våra egna fastigheter. I externa fastigheter medverkar vi i teknisk kravställning i projekt samt att vi från årsskiftet kommer att äga och förvalta tekniska säkerhetssystem. Vi arbetar med utveckling och förvaltning av anläggningarna i nära samverkan med driftpersonal, fastighetsförvaltare och projektledare.

Inom område Teknik, säkerhet och Miljö finns idag sju enheter. Denna tjänst kommer att tillhöra teknikenhet SU/Botan och till vårt ansvarsområde hör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Botaniska trädgården tillsammans med de externa inhyrningarna i Göteborgsområdet. På enheten arbetar idag 18 personer. Tjänsten är placerad på områdeskontoret i Mölndal som under mitten av 2019 kommer flytta till Nya Regionens Hus vid centralstationen i Göteborg.

Din roll
I rollen som teknisk förvaltare VVS kommer du att arbeta med den tekniska förvaltningen och utvecklingen av VVS systemen och medicinska gaser på Östra sjukhuset och Rågården. Du kommer att arbeta med både långsiktig utveckling och förvaltningen av systemen men även se till att det fungerar i den dagliga verksamheten. Detta innebär att du kommer att arbeta i tidiga skeden med planering av reinvesteringar och underhåll och bevaka att systemen fungerar som de ska på daglig basis. Du kommer även att arbeta med kravställning och uppföljning i kund-, underhåll- och reinvesteringsprojekt. I din roll kommer du att ha mycket kontakt både med leverantörer och verksamheterna som nyttjar våra lokaler samt samverka med vår drift och projektorganisation. En förståelse för brukarnas behov och ett samspel med dessa är en viktig del av arbetet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Kartlägga anläggningars status samt framtagande av års- och flerårsplaner för det planerade underhållet och reinvesteringsbehovet.
 • Sakkunnig och kravställare vid genomförande av kund-, underhålls- och investerings projekt.
 • Säkerställa att förvaltningsdokumentation finns och hålls aktuell.
 • Framtagning och uppdatering av tekniska anvisningar och instruktioner för teknikområdet.
 • Följa teknikutvecklingen inom VVS och medicinska gaser och att utveckla våra tekniska system.
 • Medverka vid och genomföra riskanalyser för VVS system och medicinska gaser.
 • Säkerställa efterlevnad av föreskrifter, myndighetskrav, lagar och förordningar.
 • Arbeta aktivt med energieffektiviseringar.  

Arbetet kan innebära resor inom Västra Götalandsregionen. Resorna innebär i normalfallet inte övernattningar.

Du har

 • högskoleutbildning och dokumenterad kunskap från teknikområdet och/eller relevant erfarenhet av den verksamhet som bedrivs i våra fastigheter.
 • ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt
 • en god samordnings- och samarbetsförmåga

Personliga egenskaper
Vi söker dig med ett prestigelöst och strukturerat förhållningssätt. Du är van att arbeta både självständigt och i grupp och skulle beskriva dig som öppen och förändringsbenägen. I ditt arbete trivs du att samarbeta över gränser för att skapa erfarenhetsutbyte och du har ett genuint intresse för teknik och teknikutveckling.

Övrigt
Kunskap och erfarenhet från offentlig förvaltning, projektering, kontroll och besiktning är meriterande. 

Ange löneanspråk i ansökan. 

Din titel som anställd är Teknisk Förvaltare

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Mölndal/Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/6836
Kontakt
 • Magnus Staxäng, Teknikchef SU/Botan, 070-607 77 79
Facklig företrädare
 • Daniel Hansson, Vision, 070-780 57 59
 • Johannes Edvinsson, SACO, 070-926 26 68
Publicerat 2018-11-08
Sista ansökningsdag 2018-11-22

Tillbaka till lediga jobb