Naturbruksförvaltningen, Naturbruksgymnasiet Sötåsen

Med visionen "Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet" driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasiet, särskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Arbetsuppgifter 

Din uppgift är att se till att skolornas IKT-miljön fungerar på ett så bra sätt som möjligt för att stödja elevernas individuella utveckling mot kunskapsmålen. En viktig del av ditt arbete är att säkerställa att skolornas nät fungerar och felrapportera eventuella driftstörningar till VGR IT. Lämna ut, serva och handha garantiärenden för elevdatorer. Du har också en viktig roll i att stödja och utbilda personal och elever för att IT ska fungera i skolvardagen.

Tjänsten utgår ifrån Naturbruksgymnasiet Sötåsen i Töreboda men du kommer även att ge service till Naturbruksgymnasiet Uddetorp/Vuxcentrum Uddetorp och filialen på Axevalla hästcentrum. Du kommer att ge service till elever/studenter i alla skolformer, dvs även vuxenstuderande.

Kvalifikationer

  • Goda IT-kunskaper och relevant utbildning inom IT.
  • Erfarenhet av service på mjuk-/hårdvara samt på nätverk.
  • Erfarenhet av kommunikationsutrustning och program.
  • Erfarenhet av att instruera och undervisa personal/elever inom IT.
  • Kunskaper och erfarenhet om lagar och föreskrifter inom områdena.

Vi lägger stor vikt vid en positiv attityd och att du har service- och ansvarskänsla. Du måste tycka om att arbeta med människor - du möter elever och personal varje dag. Du behöver också ha en förmåga att strukturera ditt arbete på ett bra sätt. Skolorna präglas av öppenhet, prestigelöshet och stor vilja till utveckling och samarbete. I tjänsten ingår också ett nära samarbete med skolans administrativa koordinator och vara dess backup i receptionen vid behov.

Du har god samarbetsförmåga. Arbetslaget arbetar som ett team; du ska vara flexibel och ha förmåga att själv ta initiativ till att lösa problem som kan uppstå, hitta lösningar och ta ett gemensamt ansvar för de uppgifter som arbetslaget ska utföra.

Du har även

Ett förhållningssätt utifrån våra kärnvärden: ansvar, gemenskap och utveckling, så som de är definierade i vår värdeplattform.

Elev-/kundfokus - alla ska vilja vara med och bidra till huvudprocessen och måluppfyllelsen i enlighet med den pedagogiska plattformen.

Övrigt:  Inom Naturbruksförvaltningen strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Töreboda
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/2168
Kontakt
  • Madeleine Stille Jonsson, 0730-499990
Facklig företrädare
  • Leif Pettersson Vision , 070-827 54 13
Publicerat 2017-03-20
Sista ansökningsdag 2017-04-03

Tillbaka till lediga jobb