Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. SÄS är ett komplett akutsjukhus och bedriver länssjukvård inom, de för länssjukhus, vanligaste förekommande specialiteter. SÄS ansvarar även för barn- och ungdomsmedicinska och psykiatriska öppenvårds-mottagningar i kommunerna i Sjuhärad.

Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov i första rummet. Vi utvecklar våra verksamheter genom processtänkande och ett tvärprofessionellt samarbete.

Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

Beskrivning

Lungavdelningen är belägen i Tehuset som invigdes 2010 och är Sveriges modernaste vårdbyggnad, med enkelrum för alla patienter. Den bärande idén är att samla vården kring patienten genom att arbeta i tvärprofessionella team.

Vår bronkoskopiverksamhet finns i en nybyggd sjukhusgemensam endoskopiavdelning i samma hus med fullt utrustade operationssalar, där det finns stora möjligheter att utveckla den endoskopiska verksamheten. 2013 planeras all öppenvårdsverksamhet flytta in i nyrenoverade lokaler.

Sjukhuset arbetar processinriktat. Inom området lungmedicin är processen att vårda patienter med lungcancer etablerad och process inom andningssvikt planeras.

Lung och allergiektionens verksamhet

  • Vårdavdelning om 21 (- 24) vårdplatser         
  • Lungmottagning med såväl sedvanlig lungmedicinsk öppenvårdsverksamhet inkl lungfysiologi
  • Allergologisk öppenvård
  • Bronkoskopiverksamheten bedrivs i huvudsak av lungläkare, men i samarbete med endoskopienheten.
  • Konsultverksamhet gentemot andra specialiteter inom och utanför kliniken.
  • AndningsResursTeam  (utredning och behandling av sömnapné. samt ansvar för uppstart, utbildning och uppföljning av övrig non-invasiv ventilation vid underventilation till följd av andra diagnoser. Teamet arbetar då konsultativt gentemot hela sjukhuset, eftersom huvudprincipen är att ursprunglig klinik utifrån aktuell diagnos har fortsatt huvudansvar för vård av patienten.)

Vi söker nu

Specialist/överläkare med placering 50 % lungmedicin och 50 % vid AndningResursTeamet. Tjänsten kan eventuellt kombineras med tjänst som läkarchef eller processägarskap.

 ST läkare inom lungmedicin/allmän internmedicin.

Inom sjukhusets två internmedicinska kliniker finns kollegor inom ytterligare tolv specialiteter och subspecialiteter och det finns goda möjligheter till ett strukturerat efterutbildningsprogram.

Kvalifikationer

Specialistläkare/överläkare: Specialistkompetens i lungmedicin. Gärna även specialistkompetens i allmän intermedicin.

ST-läkare: Leg läkare med intresse för lungmedicin

 
 
 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2011/1744
Kontakt
  • Läkarchef och medicinskt ansvarig Marianne Berndtson, 033-616 44 73
  • Verksamhetschef Weronica Aldenbrand, 033-616 10 07
Facklig företrädare
  • Sveriges Läkarförening , 033-616 10 00 vxl
Publicerat 2011-08-24
Sista ansökningsdag 2011-09-30

Tillbaka till lediga jobb